Klageutvalget
13.12.2021 kl. 15:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KLAGEUTVALGET DEN 13.12.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2021 SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD - KLAGE PÅ VEDTAK 26.10.2021  (Unntatt offentlighet, offl §13)
4/2021 KLAGE PÅ VEDTAK OM TILDELING AV PLASS I BOFELLESKAP MOTTATT 04.11.2021  (Unntatt offentlighet, offl §13)