Klageutvalget
21.10.2020 kl. 14:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KLAGEUTVALGET DEN 21.10.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KLAGEUTVALGET DEN 21.10.2020
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - FOLKEVALGTOPPLÆRING

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 190/13 - KLAGE PÅ FAKTURERT TILKNYTNINGSAVGIFT FOR VANN OG AVLØP. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
2/2020 KLAGE PÅ AVSLAG OM PLASS I BOFELLESKAP  (Unntatt offentlighet, offl §13)