Klageutvalget
25.11.2022 kl. 14:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KLAGEUTVALGET DEN 25.11.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KLAGEUTVALGET DEN 25.11.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD - KLAGE PÅ VEDTAK 10.11.2022  (Unntatt offentlighet, offl §13)