Klageutvalget
27.11.2020 kl. 14:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2020 KLAGE PÅ TILDELING AV DRIFTSAVTALE FYSIOTERAPEUT  (Unntatt offentlighet ofl §25)
4/2020 KLAGE PÅ TILDELING AV DRIFTSAVTALE FYSIOTERAPEUT  (Unntatt offentlighet ofl §25)