Klageutvalget
28.09.2021 kl. 14:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KLAGEUTVALGET DEN 28.09.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2021 KLAGE PÅ VEDTAK OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE FOR BARNEHAGEÅRET 2020/21  (Unntatt offentlighet, offl §13)