Kommunestyret
02.11.2023 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 02.11.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 02.11.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 02.11.2023
Ikon for filtype pdfHANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2024-2027, MED ÅRSBUDSJETT 2024 - PRESENTASJON
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON AV KOMMUNENS TJENESTER
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
88/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 02.11.2023 Ikon for filtype pdfVis
89/2023 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31. AUGUST 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
90/2023 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.08.2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
91/2023 Ikon for filtype pdfSTATUS BJØRKVIN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
92/2023 Ikon for filtype pdfPARTNERSKAPSAVTALE 2024-2026 MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SKÅPPÅ AS Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
93/2023 Ikon for filtype pdfKVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2022/2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
94/2023 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT 2023 FOR BARNEVERNTJENESTEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
95/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV SAKKYNDIG NEMND OG SAKKYNDIG ANKENEMND FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis
96/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV FJELLSTYRE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
97/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM MED VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA OPPLANDENE KO FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
98/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I GLØR IKS FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
99/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET INNLANDET REVISJON FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
100/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PEER GYNT VEGEN FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
101/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MVALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
102/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL LANGSUA NASJONALPARKSTYRE FOR PERIODEN 2024-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
103/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM MED VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I GUDBRANDSDAL KRISESENTER IKS FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (10)
104/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I NOK.GJØVIK. IKS FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Vis (11)
105/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER MED PERSONLIGE VARAREPRESENTANTER TIL FOLKEVALGT NEMND FOR LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
106/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM MED VARAMEDLEM TIL STYRET FOR FOLLEBU VANNVERK FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
107/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON FRA BYGDALISTA Ikon for filtype pdfVis