Kommunestyret
10.12.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kultursalen -dagmøte

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.2020
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLLEN
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
86/2020 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 10.12.2020 Vis (1) Vis
87/2020 PARTNERSKAPSAVTALE 2020-2022 MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG INKUBATOREN VED SKÅPPÅ KUNSKAPSPARK Vis (1) Vis Vis (1)
88/2020 FORNYING AV PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM SKEIKAMPEN PLUSS BA OG GAUSDAL KOMMUNE 2021-2023 Vis (2) Vis Vis (1)
89/2020 PARTNERSKAPSAVTALE OMLØYPEKJØRING I VESTRE GAUSDAL Vis (2) Vis Vis (1)
90/2020 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2019-2021. SPILLEMIDLER - SØKNADER MED TILDELING 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
91/2020 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FOR PERIODEN 2021 - 2024 Vis (3) Vis Vis (1)
92/2020 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021 Vis (1) Vis Vis (2)
93/2020 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021 Vis (1) Vis Vis (2)
94/2020 REGULERING AV SLAMGEBYR 2021 Vis (1) Vis Vis (2)
95/2020 REGULERING AV VANNGEBYR 2021 Vis (1) Vis Vis (2)
96/2020 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021 Vis (1) Vis Vis (2)
97/2020 REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2021 Vis (2) Vis Vis (2)
98/2020 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING, SAMT FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEG Vis (1) Vis Vis (19)
99/2020 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024 Vis (15) Vis Vis (1)