Kommunestyret
12.12.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen - dagmøte

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2019
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2019
INFORMASJON TIL KOMMUNESTYRET OM STATUS VEDR. REGULERING OG SALG AV MYRA OG ENGJOM

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
126/2019 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 12.12.2019 Vis (7) Vis
127/2019 RULLERING AV HANLDINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2018-2020 Vis (1) Vis Vis (5)
128/2019 PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019 Vis Vis (1)
129/2019 SØKNAD OM STØTTE TIL KORSÅSEN MOTORSPORTANLEGG Vis (6) Vis Vis (1)
130/2019 SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY LØYPEMASKIN - STI- OG LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD Vis (1) Vis Vis (2)
131/2019 SPØRSMÅL OM FINANSIERING TIL OMLEGGING AV TAK PÅ FOLLEBU KIRKE. Vis (1) Vis Vis (1)
132/2019 EIENDOMSSKATT - VALG AV MODELL Vis Vis (2)
133/2019 VALG AV SAKKYNDIG NEMND OG SAKKYNDIG ANKENEMND OG FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (2) Vis Vis (1)
134/2019 SYKEHJEMSPLASSER, HJEMMETJENESTE OG DAGSENTER Vis Vis (2)
135/2019 PRAKTISK BISTAND - SATSENDRINGER FOR 2020 Vis Vis (1)
136/2019 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2020 Vis (1) Vis Vis (2)
137/2019 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2020 Vis (1) Vis Vis (2)
138/2019 REGULERING AV SLAMGEBYR 2020 Vis (1) Vis Vis (2)
139/2019 REGULERING AV VANNGEBYR 2020 Vis (1) Vis Vis (2)
140/2019 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2020 Vis (1) Vis Vis (2)
141/2019 REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2020 Vis (2) Vis Vis (2)
142/2019 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2020, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2020-2023 Vis (6) Vis Vis (4)