Kommunestyret
15.12.2022 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2022
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
Ikon for filtype pdfMØTEPLAN 2023 FOR FOLKEVALGTE ORGANER I GAUSDAL KOMMUNE
Ikon for filtype pdfERNÆRING OG MA°LTIDER - KOMMUNESTYRET 2022-12-15 - V3.PPTX
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
77/2022 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 15.12.2022 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
78/2022 Ikon for filtype pdfPERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2022 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
79/2022 Ikon for filtype pdfKOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
80/2022 Ikon for filtype pdfKOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I FJERDUMSSKOGEN BOLIGFELT - REDUSERT UTBYGGING: Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
81/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2023 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
82/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
83/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV SLAMGEBYR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
84/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV VANNGEBYR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
85/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV AVLØPSGEBYR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
86/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
87/2022 Ikon for filtype pdfINNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
88/2022 Ikon for filtype pdfHANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 SAMT BUDSJETT 2023 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
89/2022 Ikon for filtype pdfVURDERING AV MODELL FOR BARNEHAGEOPPTAK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
90/2022 Ikon for filtype pdfHELSEVAKT RESPONSSENTERTJENESTER - ETABLERING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
91/2022 Ikon for filtype pdfNY SAMARBEIDSAVTALE FOR LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
92/2022 Ikon for filtype pdfFORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE UT 2023 MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SKÅPPÅ AS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
93/2022 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
94/2022 Ikon for filtype pdfPROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 MELLOM SYKEHUSET INNLANDET OG KOMMUNENE I SYKEHUSOMÅDET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
95/2022 Ikon for filtype pdfPLAN FOR KOMMUNENS ARBEID FOR Å FOREBYGGE OMSORGSSVIKT OG ATFERDSPROBLEMER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
96/2022 Ikon for filtype pdfVALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅDET I PERIODEN 2021-2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
97/2022 Ikon for filtype pdfBEHANDLING AV PLANINITIATIV FOR MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HEGGEN BOLIGFELT - HEGGESKOGEN - DEL AV FELT BK6 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
98/2022 Ikon for filtype pdfPRINSIPPSAK VEDRØRENDE BRUKSENDRING AV FRITIDSBOLIG TIL BOLIG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
99/2022 Ikon for filtype pdfSØKNADER OM SPILLEMIDLER MED TILDELING I 2023 - PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
100/2022 Ikon for filtype pdfNOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
101/2022 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV POLITIKERLØSNING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)