Kommunestyret
16.06.2022 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - GAUSDAL 2042
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - TERTIALRAPPORT
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON- RAPPORT FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
45/2022 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 16.06.2022 Ikon for filtype pdfVis
46/2022 Ikon for filtype pdfBUDSJETTENDRINGER, OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
47/2022 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
48/2022 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
49/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM OG VALG AV NYE MEDLEMMMER OG VARAMEDLEMMER TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅDET Ikon for filtype pdfVis
50/2022 Ikon for filtype pdfALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
51/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV RULLEPARK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
52/2022 FORESPØRSEL OM VIDERESALG AV NÆRINGSAREAL.  (Unntatt offentlighet, offl §13)
53/2022 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, PLANID: 202002 - SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK Vis (14) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
54/2022 Ikon for filtype pdfGRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA VIGGO HAUGEN, BYGDALISTA Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
55/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FORLENGET PERMISJON FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ANNE GRETHE SVENDSEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)