Kommunestyret
16.12.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen - Handlings- og økonomiplanbehandling

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.12.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.12.2021
TIL KST-MØTE 16-12-2021-INFO OM BUDSJETTAVTALE 2022 OG ANDRE FORHOLD.PDF
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
88/2021 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 16.12.2021 Vis (2)
89/2021 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2022 Vis (2) Vis Vis (2)
90/2021 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2022 Vis (1) Vis Vis (2)
91/2021 REGULERING AV SLAMGEBYR 2022 Vis (1) Vis Vis (2)
92/2021 REGULERING AV VANNGEBYR 2022 Vis (1) Vis Vis (2)
93/2021 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
94/2021 REGULERING AV GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER, BYGGESAKER OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2022 Vis (3) Vis Vis (2)
95/2021 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 SAMT BUDSJETT 2022 Vis (9) Vis Vis (1)
96/2021 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NATUROPPLEVELSE 2022-2025 - VEDTAK Vis (7) Vis Vis (3)
97/2021 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2020-2021. SPILLEMIDLER - SØKNADER MED TILDELING 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
98/2021 UTBYGGINGSAVTALE VEDR. SVARTTJERNBEKKEN HYTTEFELT Vis (1) Vis Vis (1)
99/2021 SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ANNE GRETHE SVENDSEN Vis Vis (2)
100/2021 FRITAK FRA POLITISKE VERV PÅ GRUNN AV FLYTTING FRA GAUSDAL KOMMUNE- INGE BUGGE KNUDSEN