Kommunestyret
20.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen - dagmøte

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019
PRESENTASJON - KOMMUNEPLANENS AREALDEL
PRESENTASJON - ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT
PRESENTASJON - UTREDNING OM FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - GRUPPEARBEID
0- KONSESJON - GRUPPEARBEID
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
50/2019 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 20.06.2019 Vis (3) Vis
51/2019 0 - KONSESJON I GAUSDAL Vis
52/2019 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - FØRSTEGANGSBEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (17) Vis Vis (4)
53/2019 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2019 Vis (1) Vis Vis (1)
54/2019 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
55/2019 OMSTRUKTURERING AV OPPGAVER OG ARBEIDSPROSESSER - 2019 Vis Vis (1)
56/2019 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - FASE 1 I UTREDNINGEN: KUNNSKAPSGRUNNLAGET Vis (5) Vis Vis (4)
57/2019 SØKNAD OM GARANTI TIL BANKLÅN - MELLOMFINANSIERING KUNSTGRESSBANE FOLLEBU STADION Vis (1) Vis Vis (3)
58/2019 HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED FORSKRIFTER - NY REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER Vis Vis (1)
59/2019 REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vis (2) Vis Vis (1)
60/2019 BOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK Vis (1) Vis Vis (1)
61/2019 POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (5) Vis Vis (12)
62/2019 FASTSETTING AV PRISER FOR KOMMUNALE BOLIGTOMTER Vis Vis (1)
63/2019 DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN Vis (3) Vis Vis (9)
64/2019 BEHANDLINGSGEBYR DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN Vis Vis (1)
65/2019 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.04.2019 Vis (1) Vis