Kommunestyret
21.02.2019 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2019 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 21.02.2019 Vis
6/2019 RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING FOR 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
7/2019 TEMAMELDING GAUSDAL FRIVILLIGSENTRAL 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
8/2019 REVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Vis (1) Vis Vis (2)
9/2019 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL Vis (1) Vis Vis (1)
10/2019 DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN KLAGE Vis (7) Vis Vis (7)
11/2019 OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU - KLAGE FRA KJELL GLOMNES Vis (2) Vis Vis (3)
12/2019 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJOSLIA 1 - OMGJØRING AV VEDTAK Vis (2) Vis Vis (4)
13/2019 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BJØRNAR KRUSE Vis Vis (1)
14/2019 INTERPELLASJON VEDRØRENDE UTREDNING OM FREMTIDIGE HELSE OG OMSORGTJENESTER Vis Vis (7)