Kommunestyret
23.01.2020 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.01.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.01.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.01.2020
KUNNSKAPSGRUNNLAGET TIL KOMMUNESTYRET 23.01.2020.PDF
UNG STYRKE I KOMMUNESTYRE 23.1.20.PDF
TILSYN PÅ FLATLAND - PRESENTASJON KST 23-01-20.PDF
ASPLAN VIAK GAUSDAL - KOMMUNESTYRET (002).PDF
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL