Kommunestyret
24.02.2022 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2022 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 24.02.2022 Vis (1)
6/2022 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.12.2021 Vis (1) Vis (4)
7/2022 BUDSJETTENDRINGER I 2022 SOM FØLGE AV STORTINGETS VEDTAK OM STATSBUDSJETTET FOR 2022 Vis (1)
8/2022 ORGANISERING AV ARKIVSAMARBEIDET IKA OPPLANDENE - OPPGAVEFELLESKAP Vis (1)
9/2022 VURDERING AV MODELL FOR BARNEHAGEOPPTAK
10/2022 HENVENDELSE VEDR. MAKESKIFTE MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG GAUSDAL RØDE KORS Vis (2)
11/2022 GUDBRANDSDALEN 2030: DEN SMARTE GRØNNE DALEN Vis (4)
12/2022 UTBYGGINGSAVTALE SKEI SETER Vis (1)
13/2022 UTBYGGINGSAVTALE - BEBYGGELSESPLAN FOR NUSTAD 198/1 Vis (1)
14/2022 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.12.2021 Vis (2)
15/2022 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2021 Vis (1)
16/2022 NÆRINGSFOND 2022 - FASTSETTING AV RAMME TIL PROSJEKTSTØTTE