Kommunestyret
24.09.2020 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON_ORIENTERING OM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL. STATUS I ARBEID FRA POLITISK REDAKSJONSKOMITE
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON ORIENTERING OM HVERDAGSMESTRING - ORIENTERING KOMMUNESTYRET 24.9.2020.PDF
Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
56/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 24.09.2020 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
57/2020 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2020 FOR ANDRE TERTIAL 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
58/2020 Ikon for filtype pdfDRØFTINGSSAK: NOTAT OM HVERDAGSMESTRING OG HVERDAGSREHABILITERING Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
59/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV LEIEAVTALE FOR DIKTERPORTALEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
60/2020 Ikon for filtype pdfETABLERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
61/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEM OG VARAMEDLEM FOR PERIODEN 2021-2024 Ikon for filtype pdfVis
62/2020 Ikon for filtype pdfGRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA RANDI NORENG, BYGDALISTA I GAUSDAL Ikon for filtype pdfVis