Kommunestyret
24.09.2020 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
PRESENTASJON_ORIENTERING OM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL. STATUS I ARBEID FRA POLITISK REDAKSJONSKOMITE
PRESENTASJON ORIENTERING OM HVERDAGSMESTRING - ORIENTERING KOMMUNESTYRET 24.9.2020.PDF
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
56/2020 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 24.09.2020 Vis (5) Vis
57/2020 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2020 FOR ANDRE TERTIAL 2020 Vis (1) Vis Vis (3)
58/2020 DRØFTINGSSAK: NOTAT OM HVERDAGSMESTRING OG HVERDAGSREHABILITERING Vis Vis (5)
59/2020 GODKJENNING AV LEIEAVTALE FOR DIKTERPORTALEN Vis (1) Vis Vis (2)
60/2020 ETABLERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Vis (1) Vis Vis (1)
61/2020 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEM OG VARAMEDLEM FOR PERIODEN 2021-2024 Vis
62/2020 GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA RANDI NORENG, BYGDALISTA I GAUSDAL Vis