Kommunestyret
25.03.2021 kl. 18:00 - 00:00
Digitalt - Teamsmøte

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
PRESENTASJON IKOMM GAUSDAL KOMMUNESTYRE 25. MARS 2021.PDF
STATUS BREDBÅNDSARBEIDET - GK-KS 25-03-2021.PDF
ÅRSRAPPORT LANDBRUK GAUSDAL 2020.PDF
ÅRSRAPPORT UNGDOMSRÅDET 2020 - PRESENTASJON
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2021 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.03.2021 Vis (2) Vis
12/2021 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.12.2020 Vis (1) Vis Vis (5)
13/2021 SØKNAD OM ØKT FINANSIERINGSTILSKUDD TIL BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE Vis (1) Vis Vis (5)
14/2021 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
15/2021 ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2020 Vis (1) Vis
16/2021 RÅDE FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING FOR 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
17/2021 TEMAMELDING FRIVILLIGSENTRALEN 2020 Vis (1) Vis
18/2021 ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP I INNLANDET Vis (1) Vis Vis (1)
19/2021 VURDERE OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEGER TIL PRIVAT EIERSKAP. Vis (1) Vis Vis (1)
20/2021 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - SLUTTBEHANDLING Vis (11) Vis Vis (11)
21/2021 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (4) Vis Vis (2)
22/2021 NOU 2020:15 "DET HANDLER OM NORGE" - UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (1)
23/2021 HØRING: VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF Vis (3) Vis Vis (2)
24/2021 HØRING - INNFØRING AV AVGIFT FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY FOR FV. 255 Vis (2) Vis Vis (1)
25/2021 SKIBRU OVER SKEISVEGEN Vis (2) Vis
26/2021 LOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK FOR Å FOREBYGGE KORONASMITTE (COVID-19) - GAUSDAL KOMMUNE Vis