Kommunestyret
25.03.2021 kl. 18:00 - 00:00
Digitalt - Teamsmøte

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON IKOMM GAUSDAL KOMMUNESTYRE 25. MARS 2021.PDF
Ikon for filtype pdfSTATUS BREDBÅNDSARBEIDET - GK-KS 25-03-2021.PDF
Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT LANDBRUK GAUSDAL 2020.PDF
Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT UNGDOMSRÅDET 2020 - PRESENTASJON
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.03.2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
12/2021 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.12.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
13/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM ØKT FINANSIERINGSTILSKUDD TIL BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
14/2021 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
15/2021 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
16/2021 Ikon for filtype pdfRÅDE FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING FOR 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
17/2021 Ikon for filtype pdfTEMAMELDING FRIVILLIGSENTRALEN 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
18/2021 Ikon for filtype pdfETABLERING AV HELSEFELLESSKAP I INNLANDET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2021 Ikon for filtype pdfVURDERE OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEGER TIL PRIVAT EIERSKAP. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
20/2021 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - SLUTTBEHANDLING Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (11)
21/2021 Ikon for filtype pdfSTRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
22/2021 Ikon for filtype pdfNOU 2020:15 "DET HANDLER OM NORGE" - UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
23/2021 Ikon for filtype pdfHØRING: VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
24/2021 Ikon for filtype pdfHØRING - INNFØRING AV AVGIFT FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY FOR FV. 255 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
25/2021 Ikon for filtype pdfSKIBRU OVER SKEISVEGEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
26/2021 Ikon for filtype pdfLOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK FOR Å FOREBYGGE KORONASMITTE (COVID-19) - GAUSDAL KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis