Kommunestyret
25.04.2019 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.04.2019
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2019 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.04.2019 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
29/2019 Ikon for filtype pdfPOLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
30/2019 Ikon for filtype pdfETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
31/2019 Ikon for filtype pdfHØRING LOKAL INNTAKS - OG FORMIDLINGSFORSKRIFT FOR INNLANDET FYLKESKOMMUNE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
32/2019 Ikon for filtype pdfSAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG HAFSLUND E-CO AS Vis (20) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
33/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FORTSATT STATUS SOM NASJONALPARKKOMMUNE OG IMPLEMENTERING AV MERKEVAREN "NORGES NASJONALLPARKER" Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNTÅKEANLEGG FOLLEBU KIRKE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
35/2019 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV BESTEMMELSER OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR FORURENSING FRA NEDGRAVDE OLJETANKER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
36/2019 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON FRA BYGDALISTA I GAUSDAL Ikon for filtype pdfVis Vis (8)