Kommunestyret
25.04.2019 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.04.2019
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2019 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.04.2019 Vis (6) Vis
29/2019 POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (5) Vis Vis (9)
30/2019 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM Vis (4) Vis Vis (2)
31/2019 HØRING LOKAL INNTAKS - OG FORMIDLINGSFORSKRIFT FOR INNLANDET FYLKESKOMMUNE Vis (3) Vis Vis (1)
32/2019 SAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG HAFSLUND E-CO AS Vis (20) Vis Vis (1)
33/2019 SØKNAD OM FORTSATT STATUS SOM NASJONALPARKKOMMUNE OG IMPLEMENTERING AV MERKEVAREN "NORGES NASJONALLPARKER" Vis (1) Vis Vis (1)
34/2019 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNTÅKEANLEGG FOLLEBU KIRKE Vis (1) Vis Vis (1)
35/2019 REVIDERING AV BESTEMMELSER OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR FORURENSING FRA NEDGRAVDE OLJETANKER Vis (1) Vis Vis (2)
36/2019 INTERPELLASJON FRA BYGDALISTA I GAUSDAL Vis Vis (8)