Kommunestyret
25.11.2021 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.11.2021
PRESENTASJON VETERINÆRVAKT KST 251121.PDF
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.11.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
80/2021 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.11.2021 Vis (2) Vis
81/2021 FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6. Vis Vis (1)
82/2021 OM "KAFÉLOKALENE" I KOMMUNEHUSET Vis (2) Vis Vis (2)
83/2021 VETERINÆRVAKTORDNING FOR GAUSDAL OG LILLEHAMMER Vis (4) Vis Vis (1)
84/2021 TILBUDSSTRUKTUREN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Vis Vis (1)
85/2021 DIALOGMØTER 2021 - OPPSUMMERING FRA TJENESTEUTVALGET Vis (1) Vis Vis (2)
86/2021 FRITAK FRA VERV SOM POLITISK REPRESENTANT OG VARA TIL POLITISK REPRESENTANT I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELS Vis (6)
87/2021 GRUNNGITTE SPØRSMÅL Vis Vis (3)