Kommunestyret
25.11.2021 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.11.2021
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON VETERINÆRVAKT KST 251121.PDF
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.11.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
80/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.11.2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
81/2021 Ikon for filtype pdfFREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6. Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
82/2021 Ikon for filtype pdfOM "KAFÉLOKALENE" I KOMMUNEHUSET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
83/2021 Ikon for filtype pdfVETERINÆRVAKTORDNING FOR GAUSDAL OG LILLEHAMMER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
84/2021 Ikon for filtype pdfTILBUDSSTRUKTUREN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
85/2021 Ikon for filtype pdfDIALOGMØTER 2021 - OPPSUMMERING FRA TJENESTEUTVALGET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
86/2021 Ikon for filtype pdfFRITAK FRA VERV SOM POLITISK REPRESENTANT OG VARA TIL POLITISK REPRESENTANT I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELS Vis (6)
87/2021 Ikon for filtype pdfGRUNNGITTE SPØRSMÅL Ikon for filtype pdfVis Vis (3)