Kommunestyret
26.11.2020 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.11.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.11.2020
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 26.11.2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
72/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
73/2020 Ikon for filtype pdfPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020 -2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
74/2020 Ikon for filtype pdfINNLANDET REVISJON IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
75/2020 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
76/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR TÅGET - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
77/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅNDALEN - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
78/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
79/2020 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE AUSTLID FRITIDSPARK - BJØRNHAUG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
80/2020 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN SKÅNDALEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
81/2020 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN TÅGET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
82/2020 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
83/2020 Ikon for filtype pdfSTORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
84/2020 Ikon for filtype pdfOPPNEVNING AV NYE DYREVERNNEMNDER FOR PERIODEN 2021-2024 Ikon for filtype pdfVis
85/2020 Ikon for filtype pdfDIALOGMØTER 2020 - OPPSUMMERING FRA TJENESTEUTVALGET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)