Kommunestyret
27.04.2023 kl. 18:00 - 00:00
Scandic Lillehammer hotell

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.04.2023
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.04.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.04.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 27.04.2023 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
35/2023 Ikon for filtype pdfÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2022 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
36/2023 Ikon for filtype pdfFRAMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER – KJØKKEN-, KANTINE- OG KAFEDRIFT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2023 Ikon for filtype pdfHANDLINGSPLANEN GUDBRANDSDALEN 2030 – BÆREKRAFTIG UTVIKLING I GUDBRANDSDALEN Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
38/2023 Ikon for filtype pdfINNOVASJONSSTRATEGI FOR GAUSDAL KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2023 Ikon for filtype pdfHØRING NOU 2023:4 TID FOR HANDLING. PERSONELLET I EN BÆREKRAFTIG HELSE OG OMSORGSTJENESTE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2023 Ikon for filtype pdfKOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - VALG AV STEMMESTYRER OG OPPDATERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
41/2023 FESTEAVTALER - OPPLYSNINGSVESENETS FOND (OVF)  (Unntatt offentlighet ofl §23)
42/2023 Ikon for filtype pdfGRUNNGITT SPØRSMÅL FRA KARSTEN VEDEL JOHANSEN Ikon for filtype pdfVis Vis (7)