Kommunestyret
28.03.2019 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.03.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2019 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.03.2019 Vis (4) Vis
16/2019 OMLEGGING AV RABATTSYSTEMET I IGANGSATTE BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND - NY BEHANDLING Vis (1) Vis Vis (6)
17/2019 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2018 Vis (1) Vis Vis (5)
18/2019 NY / FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (4) Vis Vis (2)
19/2019 TEMAPLAN BARN OG UNGE - SLUTTBEHANDLING Vis (2) Vis Vis (3)
20/2019 FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN - HØRING Vis (2) Vis Vis (1)
21/2019 NOU 2018:11 NY FJELLOV - HØRINGSUTTALELSE Vis (1) Vis Vis (1)
22/2019 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.01.2019 Vis (1) Vis
23/2019 REVISJONSRAPPORT "FORVALTNING AV PASIENTMIDLER" Vis (1) Vis
24/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018 Vis (2) Vis
25/2019 NÆRINGSFOND 2019 - FASTSETTING AV RAMME TIL PROSJEKTSTØTTE Vis Vis (1)
26/2019 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TV PROSJEKTET "FJOLLS TIL FJELLS" Vis (1) Vis Vis (1)
27/2019 VALG AV NYTT MEDLEM TIL TJENESTEKOMITEEN Vis (1) Vis Vis (2)