Kommunestyret
28.03.2019 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.03.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2019 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.03.2019 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
16/2019 Ikon for filtype pdfOMLEGGING AV RABATTSYSTEMET I IGANGSATTE BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND - NY BEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
17/2019 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2018 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
18/2019 Ikon for filtype pdfNY / FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
19/2019 Ikon for filtype pdfTEMAPLAN BARN OG UNGE - SLUTTBEHANDLING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
20/2019 Ikon for filtype pdfFELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN - HØRING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2019 Ikon for filtype pdfNOU 2018:11 NY FJELLOV - HØRINGSUTTALELSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
22/2019 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.01.2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
23/2019 Ikon for filtype pdfREVISJONSRAPPORT "FORVALTNING AV PASIENTMIDLER" Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
24/2019 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
25/2019 Ikon for filtype pdfNÆRINGSFOND 2019 - FASTSETTING AV RAMME TIL PROSJEKTSTØTTE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD TIL TV PROSJEKTET "FJOLLS TIL FJELLS" Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV NYTT MEDLEM TIL TJENESTEKOMITEEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)