Kommunestyret
28.05.2020 kl. 18:00 - 00:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.05.2020
Ikon for filtype pdfFACT TEAM -PRESENTASJON I KOMMUNESTYRE
Ikon for filtype pdfREVIDERT NASJONALBUDSJETT OG KOMMUNEPROPOSISJON - PRESENTASJON I KOMMUNETSYRET
Ikon for filtype pdfREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 - PRESENTASJON I KOMMUNESTYRET
Ikon for filtype pdfFLOMFOREBYGGENDE TILTAK FRAMDRIFTSPLAN MED VEKT PÅ FINNA OG DØRJA - PRESENTASJON I KOMMUNESTYRET
Ikon for filtype pdfSTYRKEBASERT LEDELSE I GAUSDAL KOMMUNE - PRESENTASJON I KOMMUNESTYRET
Ikon for filtype pdfÅRSMELDING LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN - PRESENTASJON
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.05. 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
32/2020 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
33/2020 Ikon for filtype pdfÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2019 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2020 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020, BUDSJETTENDRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
35/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - OPPRETTELSE AV POLITISK REDAKSJONSKOMITE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
36/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ANNE SYNNØVE ØSTENSEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2020 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 1.3.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis