Kommunestyret
28.09.2023 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.09.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.09.2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
65/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.09.2023 Ikon for filtype pdfVis
66/2023 Ikon for filtype pdfALDERSVENNLIG BOLIGUTVIKLING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
67/2023 Ikon for filtype pdfOM "KAFÈLOKALENE" I KOMMUNEHUSET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
68/2023 Ikon for filtype pdfFRIVILLIGSTRATEGI FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
69/2023 Ikon for filtype pdfOPPRYDDING ETTER EKSTREMVÆRET "HANS" - INFORMASJONSSAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
70/2023 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE - MINDRE ENDRING GNR. 166 BNR. 50 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
71/2023 Ikon for filtype pdfDIALOGPROSESSEN 2023- 2027 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023 -2027 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
73/2023 Ikon for filtype pdfHØRING AV ENDRINGER AV KONKURRANSEFREMMENDE TILTAK I MEIERISEKTOREN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)