Kommunestyret
28.11.2019 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.11.2019
INTERKOMMUNALT POLITISK POLITISK RÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
105/2019 SØKNAD OM STATUS SOM TYPISK TURISTSTED FOR SVATSUM Vis (5) Vis Vis (1)
106/2019 INNKJØPSSAMARBEIDET INNOFF Vis Vis (1)
107/2019 INNKJØPSREGLEMENT FOR GAUSDAL KOMMUNE Vis Vis (1)
108/2019 ENDRING AV REGLEMENT OM ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
109/2019 VALG AV REPRESENTANTER TILLANGSUA NASJONALPARKSTYRE Vis
110/2019 VALG AV VALGNEMND FOR PERIODEN 2019-2023 Vis Vis (1)
111/2019 VALG AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019-2023  () Vis Vis (4)
112/2019 OPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2019-2023 Vis Vis (1)
113/2019 VALG AV FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
114/2019 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I GLØR IKS FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
115/2019 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR INNLANDET REVISJON FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
116/2019 VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD FOR PERIODEN 2019-2023 Vis Vis (1)
117/2019 BRANN- OG FEIERVESENET I LILLEHAMMERREGIONEN - VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT I STYRET FOR PERIODEN 2019-2023 Vis Vis (1)
118/2019 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PEER GYNT VEGEN FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
119/2019 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR FOLLEBU VANNVERK FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
120/2019 VALG AV VARAREPRESENTANT TIL STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI) FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
121/2019 FORSLAG OM AVVIKLING AV ORDNINGEN MED FAST BYGGEKOMITE. Vis (1) Vis Vis (1)
122/2019 FORSLAG OM AVVIKLING AV NAVNEKOMITEEN Vis Vis (1)
123/2019 FASTSETTING AV GODTGJØRELSE FOR GAUSDAL FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
124/2019 INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD Vis (5) Vis Vis (1)
125/2019 FELLES FORLIKSRÅD FOR LILLEHAMMER- REGIONEN Vis (2) Vis Vis (1)