Kommunestyret
29.10.2020 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.10.2020
ØKONOMI OG TILTAKSPLAN KNYTTET TIL ROBEK- SITUASJONEN VED FYLKESMANNEN I INNLANDET
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL. STATUS FRA POLITISK REDAKSJONSKOMITE
STATUS ØKONOMI 2. TERTIAL- ORIENTERING I KOMMUNESTYRET
KVALITETSMELDING GRUNNSKOLE - ORIENTERING I KOMMUNESTYRET
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.10.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2020 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 29.10.2020 Vis (3) Vis
64/2020 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2020 Vis Vis (1)
65/2020 AVVIKLING AV LILLEHAMMER OG GAUSDAL ENERGIVERK HOLDING AS (LGE) Vis Vis (1)
66/2020 KVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2019/2020 Vis (1) Vis Vis (1)
67/2020 SIKRINGSTILTAK MOT FLOM OG SKRED LANGS ELVA FINNA I FOLLEBU - FINANSIERING Vis (2) Vis Vis (3)
68/2020 FELLES FORLIKSRÅD FOR LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER 01.01.2021 - 31.12.2024 : ORGANISERING AV FELLES FORLIKSRÅD Vis Vis (2)
69/2020 VALG AV VARAREPRESENTANT FRA OPPOSISJON TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD Vis Vis (2)
70/2020 PROTOKOLL GODKJENNING I POLITISKE UTVALG FOR PERIODEN 2019-2023 Vis Vis (4)