Kommunestyret
29.10.2020 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.10.2020
Ikon for filtype pdfØKONOMI OG TILTAKSPLAN KNYTTET TIL ROBEK- SITUASJONEN VED FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL. STATUS FRA POLITISK REDAKSJONSKOMITE
Ikon for filtype pdfSTATUS ØKONOMI 2. TERTIAL- ORIENTERING I KOMMUNESTYRET
Ikon for filtype pdfKVALITETSMELDING GRUNNSKOLE - ORIENTERING I KOMMUNESTYRET
Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.10.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 29.10.2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
64/2020 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2020 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
65/2020 Ikon for filtype pdfAVVIKLING AV LILLEHAMMER OG GAUSDAL ENERGIVERK HOLDING AS (LGE) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
66/2020 Ikon for filtype pdfKVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2019/2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
67/2020 Ikon for filtype pdfSIKRINGSTILTAK MOT FLOM OG SKRED LANGS ELVA FINNA I FOLLEBU - FINANSIERING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
68/2020 Ikon for filtype pdfFELLES FORLIKSRÅD FOR LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER 01.01.2021 - 31.12.2024 : ORGANISERING AV FELLES FORLIKSRÅD Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
69/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV VARAREPRESENTANT FRA OPPOSISJON TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
70/2020 Ikon for filtype pdfPROTOKOLL GODKJENNING I POLITISKE UTVALG FOR PERIODEN 2019-2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (4)