Kommunestyret
30.04.2020 kl. 18:00 - 00:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.04.2020
Ikon for filtype pdfKORONA _ TILTAK OG STATUS
Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Ikon for filtype pdfSTATUS FOR EPC - SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA BYGDALISTA
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 30.04.2020 Vis (4)
16/2020 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2019 Vis (1) Vis (5)
17/2020 Ikon for filtype pdfRÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING FOR 2019 Vis (1) Vis (1)
18/2020 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2019 Vis (1) Vis (1)
19/2020 Ikon for filtype pdfTEMAMELDING FRIVILLIGSENTRALEN 2019 Vis (1)
20/2020 Ikon for filtype pdfMINDRE JUSTERING AV GEBYRREGULATIVET FOR BYGGESAKSBEHANDLING 2020 Vis (1)
21/2020 Ikon for filtype pdfUTLEIE/UTLÅN AV KOMMUNALE BYGG. Vis (1)
22/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE - 2. GANGS BEHANDLING Vis (6) Vis (2)
23/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - 2. GANGS BEHANDLING Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
24/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR FARGERIVEGEN 4 - 2. GANGS BEHANDLING Vis (14) Vis (2)
25/2020 Ikon for filtype pdfINNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER I INNLANDET 2022-25 FRA GAUSDAL KOMMUNE: Vis (1)
26/2020 Ikon for filtype pdfAVVIKLING AV DIKTERPORTALEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
27/2020 Ikon for filtype pdfMULIGE TILTAK I GAUSDAL KOMMUNE FOR KJØP AV VEDLIKEHOLDS- OG ANLEGGSTJENESTER
28/2020 Ikon for filtype pdfALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2020 - 2024 Vis (1)
29/2020 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - TILSLUTNING TIL OPPROPET "EVAKUER BARNA FRA MORIA" Ikon for filtype pdfVis