Kommunestyret
30.04.2020 kl. 18:00 - 00:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.04.2020
KORONA _ TILTAK OG STATUS
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
STATUS FOR EPC - SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA BYGDALISTA
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2020 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 30.04.2020 Vis (4)
16/2020 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2019 Vis (1) Vis (5)
17/2020 RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING FOR 2019 Vis (1) Vis (1)
18/2020 ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2019 Vis (1) Vis (1)
19/2020 TEMAMELDING FRIVILLIGSENTRALEN 2019 Vis (1)
20/2020 MINDRE JUSTERING AV GEBYRREGULATIVET FOR BYGGESAKSBEHANDLING 2020 Vis (1)
21/2020 UTLEIE/UTLÅN AV KOMMUNALE BYGG. Vis (1)
22/2020 DETALJREGULERINGSPLAN STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE - 2. GANGS BEHANDLING Vis (6) Vis (2)
23/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - 2. GANGS BEHANDLING Vis (7) Vis Vis (2)
24/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FARGERIVEGEN 4 - 2. GANGS BEHANDLING Vis (14) Vis (2)
25/2020 INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER I INNLANDET 2022-25 FRA GAUSDAL KOMMUNE: Vis (1)
26/2020 AVVIKLING AV DIKTERPORTALEN Vis (3) Vis
27/2020 MULIGE TILTAK I GAUSDAL KOMMUNE FOR KJØP AV VEDLIKEHOLDS- OG ANLEGGSTJENESTER
28/2020 ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2020 - 2024 Vis (1)
29/2020 INTERPELLASJON - TILSLUTNING TIL OPPROPET "EVAKUER BARNA FRA MORIA" Vis