Kommunestyret
31.08.2023 kl. 13:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.08.2023
Ikon for filtype pdfORIENTERING OM EKSTREMVÆR - KOMMUNESTYRET 31 AUG 2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.08.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
58/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 31.08.2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
59/2023 Ikon for filtype pdfTILBAKEFØRING AV HDO-PLASSER TIL SYKEHJEMSPLASSER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
60/2023 Ikon for filtype pdfGAUSDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - HEVING AV GRAVFESTEAVGIFTEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
61/2023 Ikon for filtype pdfINVITASJON TIL DELTAKELSE I NOK. GJØVIK IKS. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
62/2023 Ikon for filtype pdfPOLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2023 -2027 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
63/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG ANDRE KOMMUNALE ORGANER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023 -2027 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
64/2023 Ikon for filtype pdfGRUNNGITT SPØRSMÅL FRA BYGDALISTA Ikon for filtype pdfVis Vis (9)