Kommunestyret
31.08.2023 kl. 13:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.08.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
58/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 31.08.2023 Vis (2)
59/2023 Ikon for filtype pdfTILBAKEFØRING AV HDO-PLASSER TIL SYKEHJEMSPLASSER Vis (1) Vis (1)
60/2023 Ikon for filtype pdfGAUSDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - HEVING AV GRAVFESTEAVGIFTEN Vis (1) Vis (1)
61/2023 Ikon for filtype pdfINVITASJON TIL DELTAKELSE I NOK. GJØVIK IKS. Vis (1) Vis (1)
62/2023 Ikon for filtype pdfPOLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2023 -2027 Vis (3) Vis (1)
63/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG ANDRE KOMMUNALE ORGANER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023 -2027 Vis (2) Vis (2)
64/2023 Ikon for filtype pdfGRUNNGITT SPØRSMÅL FRA BYGDALISTA Vis (9)