Planutvalget
05.06.2020 kl. 09:00 - 00:00
kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 05.06.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 05.06.2020
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON: GJENNOMGANG AV FORSALG TIL 2.GANGS HØRING KPA

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
26/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 05.06.2020 Ikon for filtype pdfVis
27/2020 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 5.6.2020 Ikon for filtype pdfVis
28/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR. 220/30 ERLING ANDRE LUND - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FOR ANLAGT FYLLING I HÅGÅSLETTVEGEN 30 PÅ SKEI SØR Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - 2. GANGS BEHANDLING Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
30/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - FORHÅNDSVURDERING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
31/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (13) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
32/2020 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
33/2020 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORBÅT PÅ HORNSJØEN Ikon for filtype pdfVis
34/2020 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV MOTORBÅT PÅ HORNSJØEN Ikon for filtype pdfVis