Planutvalget
05.06.2020 kl. 09:00 - 00:00
kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 05.06.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 05.06.2020
PRESENTASJON: GJENNOMGANG AV FORSALG TIL 2.GANGS HØRING KPA

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
26/2020 REFERATSAKER PLANUTVALGET 05.06.2020 Vis
27/2020 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 5.6.2020 Vis
28/2020 G/BNR. 220/30 ERLING ANDRE LUND - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FOR ANLAGT FYLLING I HÅGÅSLETTVEGEN 30 PÅ SKEI SØR Vis (6) Vis Vis (1)
29/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - 2. GANGS BEHANDLING Vis (7) Vis Vis (3)
30/2020 DETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - FORHÅNDSVURDERING Vis (2) Vis Vis (2)
31/2020 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (13) Vis Vis (6)
32/2020 FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis
33/2020 MOTORFERDSEL I UTMARK - DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORBÅT PÅ HORNSJØEN Vis
34/2020 MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV MOTORBÅT PÅ HORNSJØEN Vis