Planutvalget
07.05.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.05.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.05.2021
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN
Ikon for filtype pdfNYE NASJONALPARKFORSLAG ORIENTERING FOR PLANUTVALGET

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 07.05.2021 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
19/2021 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.05.2021 Ikon for filtype pdfVis
20/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
21/2021 Ikon for filtype pdfREGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN PLANID:202003 - SLUTTBEHANDLING Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
22/2021 Ikon for filtype pdfMINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR SKEI SØR (H4) - GNR/BNR 201/46 OG 201/47 - VEDTAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
23/2021 Ikon for filtype pdfMINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN FOR SKEI SØR (H4) - GNR/BNR 217/45 OG 64 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
24/2021 Ikon for filtype pdfHØRINGSINNSPILL FRA GAUSDAL KOMMUNE PÅ HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2022-25/27 I INNLANDET: Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
25/2021 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK PÅ BARMARK- DISPENSASJON FOR KOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG UNDER PÅGÅENDE FELLINGSFORSØK, GAUSDAL Ikon for filtype pdfVis
26/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER - SKEIOMRÅDET  (Unntatt offentlighet, offl §13)
27/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER I FÅBERG VESTFJELL  (Unntatt offentlighet, offl §13)