Planutvalget
07.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.06.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2019 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 07.06.2019 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
28/2019 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.06.2019 Ikon for filtype pdfVis
29/2019 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIALER OG REDSKAP - ONGSJØLIA Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
30/2019 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV BIL/TRAKTOR PÅ VEGEN MELLOM REINÅSEN OG HORNSJØEN Ikon for filtype pdfVis
31/2019 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIALER I FORBINDELSE MED RESTAURERING AV HYTTE PÅ VÆRSKEI Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
32/2019 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
33/2019 Ikon for filtype pdfBEHANDLINGSGEBYR DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN Ikon for filtype pdfVis
34/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - FØRSTEGANGSBEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (17) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
35/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 109/110 KJETIL JACOBSEN, OSLO- SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG NY ADKOMSTVEG I ESPEDALEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
36/2019 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR ENGJOM - VEDTAK AV PLANPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2019 Ikon for filtype pdfVEDTAK AV MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN SKEI SØR - ENDRING AV %-BYA I FELT H4 OG H5 Ikon for filtype pdfVis
38/2019 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR MYRA - VEDTAK AV PLANPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2019 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - VEDTAK AV PLANPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2019 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET Ikon for filtype pdfVis