Planutvalget
07.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.06.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2019 REFERATSAKER PLANUTVALGET 07.06.2019 Vis (3) Vis
28/2019 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.06.2019 Vis
29/2019 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIALER OG REDSKAP - ONGSJØLIA Vis (2) Vis
30/2019 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV BIL/TRAKTOR PÅ VEGEN MELLOM REINÅSEN OG HORNSJØEN Vis
31/2019 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIALER I FORBINDELSE MED RESTAURERING AV HYTTE PÅ VÆRSKEI Vis (1) Vis
32/2019 DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN Vis (3) Vis Vis (8)
33/2019 BEHANDLINGSGEBYR DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN Vis
34/2019 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - FØRSTEGANGSBEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (17) Vis Vis (2)
35/2019 G/BNR 109/110 KJETIL JACOBSEN, OSLO- SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG NY ADKOMSTVEG I ESPEDALEN Vis (3) Vis
36/2019 DETALJREGULERINGSPLAN FOR ENGJOM - VEDTAK AV PLANPROGRAM Vis (1) Vis Vis (1)
37/2019 VEDTAK AV MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN SKEI SØR - ENDRING AV %-BYA I FELT H4 OG H5 Vis
38/2019 DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYRA - VEDTAK AV PLANPROGRAM Vis (1) Vis Vis (1)
39/2019 DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - VEDTAK AV PLANPROGRAM Vis (1) Vis Vis (1)
40/2019 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET Vis