Planutvalget
08.02.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 08.02.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 08.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
2/2019 Ikon for filtype pdfKONSESJON PÅ SØNSTHAGE-G/BNR 43/1 I GAUSDAL KOMMUNE-UTSETTELSE AV BOPLIKT - SØKER HILDE RØDUM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
3/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 123/3 I GAUSDAL - SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
4/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 12/7 I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM DELING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
5/2019 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK I FORURENSINGSSAK. Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
6/2019 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV BESTEMMELSER OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR FORURENSING FRA NEDGRAVDE OLJETANKER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
7/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 155/18 - KLAGE PÅ BESTEMMELSE I REGULERINGSPLAN FOR ENGE- OG MYHRE SETER OM INNGJERDING AV FRITIDSEIENDOM, ENGELYKKJA 24 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
8/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 205/21 - RAMMETILLATELSE - OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG, VEGEN RUNDT VATNET 54 PÅ VESLESETERA. Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
9/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 140/1 ANDERS OWRENN, FOLLEBU KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL GJØDSELKUM PÅ EIENDOMMEN AULESTAD Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
10/2019 Ikon for filtype pdfMARIANNE OG RUNAR ØVSTEHAGE AUSTGARDEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR BRUKSENDRING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
11/2019 HILDE OG JAN DYBVIK, MUSEIDVÅG- SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ G/BNR 105/52 I ESPEDALEN  () Ikon for filtype pdfVis
12/2019 Ikon for filtype pdfFORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, FEBRUAR 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
13/2019 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 08.02.2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
14/2019 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 08.02.2019 Ikon for filtype pdfVis