Planutvalget
08.02.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 08.02.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 08.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM Vis (1) Vis
2/2019 KONSESJON PÅ SØNSTHAGE-G/BNR 43/1 I GAUSDAL KOMMUNE-UTSETTELSE AV BOPLIKT - SØKER HILDE RØDUM Vis (1) Vis
3/2019 G/BNR 123/3 I GAUSDAL - SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM Vis (2) Vis
4/2019 G/BNR 12/7 I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM DELING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (1) Vis
5/2019 KLAGE PÅ VEDTAK I FORURENSINGSSAK. Vis (3) Vis
6/2019 REVIDERING AV BESTEMMELSER OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR FORURENSING FRA NEDGRAVDE OLJETANKER Vis (1) Vis
7/2019 G/BNR 155/18 - KLAGE PÅ BESTEMMELSE I REGULERINGSPLAN FOR ENGE- OG MYHRE SETER OM INNGJERDING AV FRITIDSEIENDOM, ENGELYKKJA 24 Vis (4) Vis
8/2019 G/BNR 205/21 - RAMMETILLATELSE - OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG, VEGEN RUNDT VATNET 54 PÅ VESLESETERA. Vis (3) Vis
9/2019 G/BNR 140/1 ANDERS OWRENN, FOLLEBU KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL GJØDSELKUM PÅ EIENDOMMEN AULESTAD Vis (4) Vis
10/2019 MARIANNE OG RUNAR ØVSTEHAGE AUSTGARDEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR BRUKSENDRING Vis (3) Vis
11/2019 HILDE OG JAN DYBVIK, MUSEIDVÅG- SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ G/BNR 105/52 I ESPEDALEN  () Vis
12/2019 FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, FEBRUAR 2019 Vis (1) Vis
13/2019 REFERATSAKER PLANUTVALGET 08.02.2019 Vis (1) Vis
14/2019 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 08.02.2019 Vis