Planutvalget
09.06.2023 kl. 09:00 - 12:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 09.06.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 09.06.2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLLEN

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 09.06.2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
16/2023 Ikon for filtype pdfDELEGERTE SAKER FRA 29.03.2023 TIL 31.05.2023 Ikon for filtype pdfVis
17/2023 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTTJERNLIA NORD, PLANID 201801 - SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK Vis (12) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
18/2023 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR SEGALSTADSETERLYKKJA PLANID: 202204 - VARSEL OM OPPSTART OG HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
19/2023 Ikon for filtype pdfVEDTAK - MINDRE ENDRING FOR HEGGEN BOLIGFELT - DELOMRÅDE BK 6 Ikon for filtype pdfVis
20/2023 Ikon for filtype pdfADRESSETILDELING PÅ VEGNAVN - BØDALSNYSETRA OG BENTSETER - BLÆSETERVEGEN - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
21/2023 Ikon for filtype pdfG/BNR 61/3 OG 68/9 I GAUSDAL - SVAR PÅ KLAGE OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM UTEN TILLATELSE ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
22/2023 Ikon for filtype pdfKOMMUNALT VILTFOND - VILT OG FISKESTELLMIDLER 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
23/2023 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM GODKJENNING AV NY BESTANDSPLAN ELG 2023 - 2027 - GAUSDAL OG TORPA STATSALLMENNING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
24/2023 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG 2023 - 2027 - SAMARBEIDSORGANET FOR UTMARKSNÆRING I GAUSDAL M.FL. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
25/2023 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG 2023 - 2027 - VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
26/2023 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR HJORT 2023 - 2027 - PLANOMRÅDET FOR HJORT GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
27/2023 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET Ikon for filtype pdfVis