Planutvalget
10.06.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 10.06.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 10.06.2022
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2022 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 10.06.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
19/2022 Ikon for filtype pdfDELEGERTE SAKER Ikon for filtype pdfVis
20/2022 Ikon for filtype pdfG/BNR 144/18 - SIGNY PÅLHAUGEN KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE OG UTHUS TORSDALSVEGEN 55 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
21/2022 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR ROASETER HYTTEOMRÅDE, PLANID 202101 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
22/2022 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, PLANID: 202002 - SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK Vis (14) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
23/2022 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTTJERNLIA NORD, PLANID 201801 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
24/2022 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV BIL/TRAKTOR PÅ VEGEN MELLOM REINSÅSEN OG HORNSJØEN Ikon for filtype pdfVis
25/2022 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - DISPENSASJON FOR LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
26/2022 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV MATERIALER OG UTSTYR MED ATV TIL HYTTE I NORDGARDSETERVEGEN 53, ESPEDALEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2022 Ikon for filtype pdfTILDELING AV VILT OG FISKESTELLMIDLER 2022 Ikon for filtype pdfVis
28/2022 Ikon for filtype pdfG/BNR 213/37 I GAUSDAL KOMMUNE -SØKNAD OM OPPFØRING AV KÅRBOLIG OG OMDISPONERING AV DYRKET AREAL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
29/2022 Ikon for filtype pdfVURDERING ETTER FRILUFTSLOVEN §14 - INNGANGSPENGER HELVETE NATURPARK Ikon for filtype pdfVis
30/2022 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ NAVNFORSLAG BØDAL I VESTRE GAUSDAL Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
31/2022 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ ADRESSENAVN - LIUMSETERVEGEN, ROKVAMSETERVEGEN, MELGARDSETERVEGEN MFL. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
32/2022 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET  () Ikon for filtype pdfVis