Planutvalget
11.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.06.2021
Ikon for filtype pdfNOTAT OM EL-BIL LADESTASJONER
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.06.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.06.2021
Ikon for filtype pdfNOTAT OM EL-BIL LADESTASJON

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 011.06.2021 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
29/2021 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 11.06.2021 Ikon for filtype pdfVis
30/2021 Ikon for filtype pdfFASTSETTING AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022 - 2035 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
31/2021 Ikon for filtype pdfMINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN SEGALSTAD BRU - ETABLERING AV LADESTASJON - VEDTAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
32/2021 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - SLUTTBEHANDLING Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
33/2021 Ikon for filtype pdfHOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP 2021-2030 - REVISJON Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2021 Ikon for filtype pdfOTTO OG ANE LINE SOLBERG MFL KLAGE PÅ ENDRET PLASSERING AV FRITIDSBOLIG PÅ G/BNR 220/60 MAJORSLI-GUTUA 47 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
35/2021 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER TIL MERKING AV STIKKET LØYPE I ESPEDAL Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
36/2021 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV MOTORBÅT PÅ BENNSJØEN I GAUSDAL KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis
37/2021 Ikon for filtype pdfFORDELING AV RAMMER FOR VANN OG AVLØP JUNI 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
38/2021 RETTING AV NAVN I KARTSERIE N250, N50, N5000 OG REGISTRERING AV HYTTE- OG BOLIGFELT-GAUSDAL KOMMUNE  () Ikon for filtype pdfVis
39/2021 Ikon for filtype pdfNAVNESAK 2017/14 - FÅRÅSTAD/FORRESTAD M.FL. - GAUSDAL KOMMUNE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
40/2021 Ikon for filtype pdfNAVNESAK 2017/491 - MANSTAD - KROKHORNPIPA OG KIRKERUD I GAUSDAL KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
41/2021 NAVNESAK 2018/157 - HÅMÅRSBERGET OG HÅMÅRSHAUG MFL. I GAUSDAL KOMMUNE  () Ikon for filtype pdfVis
42/2021 Ikon for filtype pdfNYTT VEINAVN PÅ DELER AV FJELLSTUEVEIEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
43/2021 Ikon for filtype pdfNY NAVNESAK - BØDAL/BØDALEN I VESTRE GAUSDAL Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
44/2021 NAVNESAK 2019/25 - VELTTJØNNET I GAUSDAL KOMMUNE  () Ikon for filtype pdfVis
45/2021 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET Ikon for filtype pdfVis
46/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM BRUK AV ATV FOR RYDDIG AV RÅK - VESTRE GAUSDAL Ikon for filtype pdfVis