Planutvalget
11.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.06.2021
NOTAT OM EL-BIL LADESTASJONER
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.06.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.06.2021
NOTAT OM EL-BIL LADESTASJON

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2021 REFERATSAKER PLANUTVALGET 011.06.2021 Vis (3) Vis
29/2021 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 11.06.2021 Vis
30/2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022 - 2035 Vis (4) Vis Vis (1)
31/2021 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN SEGALSTAD BRU - ETABLERING AV LADESTASJON - VEDTAK Vis (1) Vis
32/2021 DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - SLUTTBEHANDLING Vis (8) Vis Vis (4)
33/2021 HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP 2021-2030 - REVISJON Vis (2) Vis Vis (1)
34/2021 OTTO OG ANE LINE SOLBERG MFL KLAGE PÅ ENDRET PLASSERING AV FRITIDSBOLIG PÅ G/BNR 220/60 MAJORSLI-GUTUA 47 Vis (5) Vis
35/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER TIL MERKING AV STIKKET LØYPE I ESPEDAL Vis (5) Vis
36/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV MOTORBÅT PÅ BENNSJØEN I GAUSDAL KOMMUNE Vis
37/2021 FORDELING AV RAMMER FOR VANN OG AVLØP JUNI 2021 Vis (1) Vis
38/2021 RETTING AV NAVN I KARTSERIE N250, N50, N5000 OG REGISTRERING AV HYTTE- OG BOLIGFELT-GAUSDAL KOMMUNE  () Vis
39/2021 NAVNESAK 2017/14 - FÅRÅSTAD/FORRESTAD M.FL. - GAUSDAL KOMMUNE Vis (3) Vis
40/2021 NAVNESAK 2017/491 - MANSTAD - KROKHORNPIPA OG KIRKERUD I GAUSDAL KOMMUNE Vis (2) Vis
41/2021 NAVNESAK 2018/157 - HÅMÅRSBERGET OG HÅMÅRSHAUG MFL. I GAUSDAL KOMMUNE  () Vis
42/2021 NYTT VEINAVN PÅ DELER AV FJELLSTUEVEIEN Vis (2) Vis
43/2021 NY NAVNESAK - BØDAL/BØDALEN I VESTRE GAUSDAL Vis (2) Vis
44/2021 NAVNESAK 2019/25 - VELTTJØNNET I GAUSDAL KOMMUNE  () Vis
45/2021 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET Vis
46/2021 SØKNAD OM BRUK AV ATV FOR RYDDIG AV RÅK - VESTRE GAUSDAL Vis