Planutvalget
11.09.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.09.2020
GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
45/2020 REFERATSAKER PLANUTVALGET 11.09.2020  () Vis
46/2020 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 11.09.2020  () Vis
47/2020 G/BNR 33/9 ATLE BJERKE / KIRSTEN SEIERTUN KLAGE PÅ AVSLÅTT TILLEGGSAREAL TIL G/BNR 33/34  () Vis (6) Vis
48/2020 G/BNR 220/1 TENDEN ADVOKATFIRMA- KLAGE PÅ FRADELING AV TO TOMTER FRA HAGE SETER  () Vis (1) Vis
49/2020 G/BNR 103/21 - KLAGE PÅ AVSLAG OM RIVNING AV OPPFØRT UTHUS PÅ ROASETERA INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR ROASETER HYTTEOMRÅDE I  () Vis (1) Vis
50/2020 G/BNR 225/9 - KLAGE PÅ VEDTAK I DEL SAK 190/20 OM AVSLAG PÅ REETABLERING AV SKIGARD, TORSDALSVEGEN 43 INNENFOR OMRÅDEREGULERING  () Vis (1) Vis Vis (1)
51/2020 VEDTAK - MINDRE ENDRING - FORSET SENTRUM - ENDRING AV FORMÅL MED BESTEMMELSER  () Vis
52/2020 VEDTAK - MINDRE ENDRING - HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 4 - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR TYDELIGGJØRING  () Vis
53/2020 MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV MATERIALER OG UTSTYR MED ATV TIL HYTTE I NORDGARDSETERVEGEN 53, ESPEDALEN  () Vis
54/2020 FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, SEPTEMBER 2020  () Vis