Planutvalget
11.09.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.09.2020
Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
45/2020 REFERATSAKER PLANUTVALGET 11.09.2020  () Ikon for filtype pdfVis
46/2020 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 11.09.2020  () Ikon for filtype pdfVis
47/2020 G/BNR 33/9 ATLE BJERKE / KIRSTEN SEIERTUN KLAGE PÅ AVSLÅTT TILLEGGSAREAL TIL G/BNR 33/34  () Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
48/2020 G/BNR 220/1 TENDEN ADVOKATFIRMA- KLAGE PÅ FRADELING AV TO TOMTER FRA HAGE SETER  () Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
49/2020 G/BNR 103/21 - KLAGE PÅ AVSLAG OM RIVNING AV OPPFØRT UTHUS PÅ ROASETERA INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR ROASETER HYTTEOMRÅDE I  () Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
50/2020 G/BNR 225/9 - KLAGE PÅ VEDTAK I DEL SAK 190/20 OM AVSLAG PÅ REETABLERING AV SKIGARD, TORSDALSVEGEN 43 INNENFOR OMRÅDEREGULERING  () Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2020 VEDTAK - MINDRE ENDRING - FORSET SENTRUM - ENDRING AV FORMÅL MED BESTEMMELSER  () Ikon for filtype pdfVis
52/2020 VEDTAK - MINDRE ENDRING - HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 4 - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR TYDELIGGJØRING  () Ikon for filtype pdfVis
53/2020 MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV MATERIALER OG UTSTYR MED ATV TIL HYTTE I NORDGARDSETERVEGEN 53, ESPEDALEN  () Ikon for filtype pdfVis
54/2020 FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, SEPTEMBER 2020  () Ikon for filtype pdfVis