Planutvalget
11.11.2022 kl. 09:00 - 12:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.11.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.11.2022
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2022 REFERATSAKER PLANUTVALGET 11.11.2022 Vis (1) Vis
40/2022 DELEGERTE SAKER FRA 01.09.2022 TIL 31.10.2022 Vis
41/2022 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NUSTAD G/BNR 198/1 - VEDTAK Vis (2) Vis
42/2022 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2022 - 2025 Vis (5) Vis
43/2022 THON EIENDOM - KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL FRADELING FRA Vis (6) Vis
44/2022 FORDELING AV RAMMER TEKNISK ENHET NOVEMBER 2022 Vis (1) Vis
45/2022 REGULERING AV SLAMGEBYR 2023 Vis (1) Vis
46/2022 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2023 Vis (1) Vis
47/2022 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2023 Vis (1) Vis
48/2022 REGULERING AV VANNGEBYR 2023 Vis (1) Vis
49/2022 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2023 Vis (2) Vis
50/2022 REGULERING AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2023 Vis (4) Vis