Planutvalget
11.11.2022 kl. 09:00 - 12:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.11.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 11.11.2022
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2022 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 11.11.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2022 Ikon for filtype pdfDELEGERTE SAKER FRA 01.09.2022 TIL 31.10.2022 Ikon for filtype pdfVis
41/2022 Ikon for filtype pdfMINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NUSTAD G/BNR 198/1 - VEDTAK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
42/2022 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2022 - 2025 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
43/2022 Ikon for filtype pdfTHON EIENDOM - KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL FRADELING FRA Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
44/2022 Ikon for filtype pdfFORDELING AV RAMMER TEKNISK ENHET NOVEMBER 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
45/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV SLAMGEBYR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
46/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
47/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV AVLØPSGEBYR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
48/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV VANNGEBYR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
49/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
50/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2023 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis