Planutvalget
12.02.2021 kl. 09:00 - 00:00
Digitalt fjernmøte på Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.02.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.02.2021
Ikon for filtype pdfLANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - PRESENTASJON PLU 12.2.2021
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV GJERDER PLANUTVALGET 12.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 12.02.2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
7/2021 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 12.02.2021 Ikon for filtype pdfVis
8/2021 Ikon for filtype pdfLANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2025 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
9/2021 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV EGEN SNØSCOOTER FOR TRANSPORT TIL HYTTE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
10/2021 SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK - VÆRSKEI - BLESTEREN  (Unntatt offentlighet, offl §13)
11/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 208/6 ØST-KLEVA - KLAGE PÅ AVSLAG ETTER SØKNAD OM FRADELING AV JORD Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
12/2021 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - ENDRING AV PKT. 3 OG 16 I PL-SAK 77/20 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (10)
13/2021 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022-2035 - OPPSTART OG HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
14/2021 Ikon for filtype pdfMINDRE ENDRING DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - FLYTTING AV FLOMVEG Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (10)
15/2021 Ikon for filtype pdfMINDRE ENDRING - KJOSLIA 3 - ENDRING AV FORMÅL - VEDTAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
16/2021 Ikon for filtype pdfGAUSDAL KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP 2021-2030 - REVISJON Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
17/2021 Ikon for filtype pdfFORDELING AV RAMMER FOR VANN OG AVLØP FEBRUAR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis