Planutvalget
12.11.2021 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.11.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.11.2021
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 12.11.2021 Ikon for filtype pdfVis
62/2021 Ikon for filtype pdfDELEGERTE SAKER FRA OG MED 07.09.2021 TIL OG MED 04.11.2021 Ikon for filtype pdfVis
63/2021 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN SKEI -SILINGSDOKUMENT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
64/2021 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
65/2021 Ikon for filtype pdfMINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SØR-SKEI - G/BNR 236/3 - FLYTTING AV ADKOMSTVEG Ikon for filtype pdfVis
66/2021 Ikon for filtype pdfMINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM SETER - G/BNR 236/1 - DELE TOMT - VEDTAK Ikon for filtype pdfVis
67/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 155/1 HANS PETTER FORRESTAD, SVINGVOLL - KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV MAST FOR BASESTASJON FOR MOBILKOMMUNIKASJON Vis (4)
68/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 225/258 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FOR TERRENGINNGREP FOR NY BOLIG, HAMEPVEGEN 20 INNENFOR OMRÅDREGULERINGSPLAN Vis (15) Ikon for filtype pdfVis
69/2021 Ikon for filtype pdfVILT OG FISKESTELLMIDLER 2021 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
70/2021 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV ATV FOR FRAKT AV MATERIALER TIL GULSANDLIA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
71/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV VANNGEBYR 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
72/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV AVLØPSGEBYR 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
73/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV SLAMGEBYR 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
74/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
75/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
76/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER, BYGGESAKER OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2022 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis