Planutvalget
12.11.2021 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.11.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.11.2021
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2021 REFERATSAKER PLANUTVALGET 12.11.2021 Vis
62/2021 DELEGERTE SAKER FRA OG MED 07.09.2021 TIL OG MED 04.11.2021 Vis
63/2021 KOMMUNEDELPLAN SKEI -SILINGSDOKUMENT Vis (2) Vis Vis (6)
64/2021 DETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Vis (9) Vis
65/2021 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SØR-SKEI - G/BNR 236/3 - FLYTTING AV ADKOMSTVEG Vis
66/2021 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM SETER - G/BNR 236/1 - DELE TOMT - VEDTAK Vis
67/2021 G/BNR 155/1 HANS PETTER FORRESTAD, SVINGVOLL - KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV MAST FOR BASESTASJON FOR MOBILKOMMUNIKASJON Vis (4)
68/2021 G/BNR 225/258 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FOR TERRENGINNGREP FOR NY BOLIG, HAMEPVEGEN 20 INNENFOR OMRÅDREGULERINGSPLAN Vis (15) Vis
69/2021 VILT OG FISKESTELLMIDLER 2021 Vis (3) Vis
70/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV ATV FOR FRAKT AV MATERIALER TIL GULSANDLIA Vis (1) Vis
71/2021 REGULERING AV VANNGEBYR 2022 Vis (1) Vis
72/2021 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2022 Vis (1) Vis
73/2021 REGULERING AV SLAMGEBYR 2022 Vis (1) Vis
74/2021 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2022 Vis (2) Vis
75/2021 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2022 Vis (1) Vis
76/2021 REGULERING AV GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER, BYGGESAKER OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2022 Vis (4) Vis