Planutvalget
14.04.2023 kl. 09:00 - 12:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 14.04.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 14.04.2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 14.04.2023 Ikon for filtype pdfVis
9/2023 Ikon for filtype pdfDELEGERTE SAKER FRA 01.02.2023 TIL 28.03.2023 Ikon for filtype pdfVis
10/2023 Ikon for filtype pdfFRODE NESVOLD - KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - TILTAKSHAVER GAUSA INVEST AS. Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
11/2023 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTTJERNLIA NORD, PLANID 201801 - 2 GANGS BEHANDLING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
12/2023 Ikon for filtype pdfVEDTAK - MINDRE ENDRING AV H4 OG H5 I OMRÅDEPLAN FOR SKEI SØR - FLYTTING AV 6 PUNKTFESTER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
13/2023 Ikon for filtype pdfADRESSETILDELING PÅ VEGNAVN - SKÅNDALSVEGEN - SLUTTBEHANDLING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
14/2023 Ikon for filtype pdfADRESSETILDELING PÅ VEGNAVN - BØDALSNYSETRA OG BENTSETER - BLÆSETERVEGEN - SLUTTBEHANDLING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)