Planutvalget
15.09.2023 kl. 09:00 - 12:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 15.09.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 15.09.2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 15.09.2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
29/2023 Ikon for filtype pdfDELEGERTE SAKER FRA 01.06.2023 TIL 31.08.2023 Ikon for filtype pdfVis
30/2023 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTTJERNLIA NORD - LIAGRENDA HYTTEFORENING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
31/2023 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTTJERNLIA NORD, PLANID 201801 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
32/2023 Ikon for filtype pdfTHON HOTELLBYGG AS, KLAGE PÅ GITT BYGGETILLATELSE PÅ VEG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
33/2023 Ikon for filtype pdfKLAGE - MINDRE ENDRING FOR HEGGEN BOLIGFELT OMRÅDE BK 6 - PLANID 201406 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2023 Ikon for filtype pdfMINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN SKEI SØR - DELING AV TOMT - MJØLKEVEGEN 80 - VEDTAK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
35/2023 Ikon for filtype pdfVEISTEN BOLIGFELT - VEDTAK AV MINDRE ENDRING - TOMTEINNDELING 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
36/2023 Ikon for filtype pdfOPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN FOR RUSTEN MASSETAK, PLANID: L12.21, VEDTATT 1999 Ikon for filtype pdfVis
37/2023 Ikon for filtype pdfOPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN FOR VIKNEKJØLEN OG HELLEBERG SKOGER, PLANID: L12.213, VEDTATT 2002 Ikon for filtype pdfVis
38/2023 Ikon for filtype pdfOPPHEVELSE AV BEBYGGELSESPLAN FOR MYRVANG II, PLANID: L13.301, VEDTATT 1992 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
39/2023 Ikon for filtype pdfFORDELING AV RAMMER TEKNISK ENHET SEPTEMBER 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis