Planutvalget
15.11.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 15.11.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 15.11.2019
PLANUTVALGET - OPPLÆRING FOR FOLKEVALGTE ORGANER 2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
51/2019 REFERATSAKER PLANUTVALGET 15.11.2019 Vis (3) Vis
52/2019 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 15.11.2019 Vis
53/2019 REGULERING AV VANNGEBYR 2020 Vis (1) Vis
54/2019 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2020 Vis (1) Vis
55/2019 REGULERING AV SLAMGEBYR 2020 Vis (1) Vis
56/2019 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2020 Vis (1) Vis
57/2019 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2020 Vis (1) Vis
58/2019 REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2020 Vis (2) Vis
59/2019 TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER I GAUSDAL 2019 Vis (3) Vis
60/2019 G/BNR 225/38 ESPEN HAGEN - KLAGE PÅ AVSLAG FOR OPPFØRING AV GARASJE I FRYDENLUND 19, INNENFOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Vis (1) Vis
61/2019 KOMMUNALT VILTFOND - VILT OG FISKESTELLMIDLER 2019 Vis
62/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV ATV FOR HENTING AV GAMMELT METALLAVFALL VED FISKEBU VED NISJUVATNET Vis (1) Vis
63/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED ÅTEJAKT Vis (1) Vis
64/2019 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING MED SNØSKUTER PÅ SKEI I FORBINDELSE MED SKIORIENTERING. Vis (1) Vis
65/2019 MOTORFERDSEL I UTMARK - OPPKJØRING AV HUNDELØYPER OG GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENTET MUSH SYNNFJELL 2020 Vis (1) Vis
66/2019 TRANSPORT AV BYGGEMATERIALER MED SNØSKUTER FRA REINSÅSEN TIL GULSANDLIA, SAMT BRUK AV ATV MED HENGER FOR NØDVENDIG TRANSPORT Vis (1) Vis