Planutvalget
17.09.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 17.09.2021
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLLEN
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 17.09.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
47/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 17.09.2021 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
48/2021 Ikon for filtype pdfDELEGERTE SAKER FRA OG MED 01.06.2021 TIL OG MED 07.09.2021 Ikon for filtype pdfVis
49/2021 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM NY LØYPETRASÈ VED HOLESETER HYTTEFELT OG JUSTERING AV EKSISTERENDE LØYPETRASÈ VED LONHAUGEN. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
50/2021 Ikon for filtype pdfLANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2025 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 64/3 I GAUSDAL KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
52/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - KJØRING I FORBINDELSE MED UTMARKSNÆRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
53/2021 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED MUSH SYNNFJELL OG SYNNFJELL RUNDT 2022 Ikon for filtype pdfVis
54/2021 Ikon for filtype pdfERVERVSMESSIG KJØRING MED SNØSCOOTER I GAUSDAL I PERIODEN 2021 - 2024 Ikon for filtype pdfVis
55/2021 Ikon for filtype pdfPOLITISKE PRIORITERINGER/ SILINGSKRITERIER - KOMMUNEDELPLAN SKEI Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
56/2021 Ikon for filtype pdfVEDTAK - MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN SKEI SØR (H31) - SKEIPORTEN HYTTEGREND Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
57/2021 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN OTG SKEIKAMPEN - MINDRE ENDRING 15FF Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
58/2021 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN - KLAGEBEHANDLING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
59/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR. 220/30 ERLING ANDRE LUND - SØKNAD OM ENDRING AV VEDTAK VEDR FJERNING AV FYLLING HÅGÅSLETTVEGEN 58 PÅ SKEI SØR Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
60/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 131/15 ELIN ØSTENSEN, FOLLEBU KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE PÅ TRE LEILIGHETSBYGG OG CARPORTANLEGG - HOLSMARKEN 9 FOLLEBU Vis (4) Ikon for filtype pdfVis