Planutvalget
18.03.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 18.03.2022
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 18.03.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2022 REFERATSAKER PLANUTVALGET 18.03.2022 Vis (4) Vis
9/2022 G/BNR 171/1 I GAUSDAL - KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM FRADELING AV KÅRBOLIG BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Vis (3) Vis
10/2022 ODDBJØRN SKOGEN, SVINGVOLL- KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM FRADELING AV KÅRBOLIG PÅ EIENDOMMEN SKOGEN ØSTRINGSVEGEN 1087 Vis (3) Vis
11/2022 DELEGERING AV MOTORFERDSELSAKER I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis
12/2022 DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - VEDTAK ETTER KLAGEBEHANDLING  () Vis Vis (8)
13/2022 DETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - VEDTAK  () Vis Vis (1)
14/2022 G/BNR 144/18 - SIGNY PÅLHAUGEN KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE OG UTHUS TORSDALSVEGEN 55 Vis (8)
15/2022 VEDTAK VEG- OG OMRÅDENAVN FOR ADRESSERING Vis Vis (1)
16/2022 HØRING LOKAL ADRESSEFORSKRIFT FOR GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis
17/2022 GNR/BNR/FNR/SNR 107/2/4/0 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG MED OBSERVATORIUM, ESPEDALSVEGEN 1020 Vis (5) Vis