Planutvalget
24.04.2020 kl. 09:00 - 00:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 24.04.2020
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 24.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2020 REFERATSAKER PLANUTVALGET 24.04.2020 Vis
14/2020 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 24.04.2020 Vis
15/2020 G/BNR 210/17 OG 201/16 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGSPLAN PÅ SKEIKAMPEN VEDR. BRØYTING AV VEG Vis (2) Vis
16/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FARGERIVEGEN 4 - 2. GANGS BEHANDLING Vis (14) Vis Vis (1)
17/2020 G/BNR 34/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR GRÅNLIGRUVA Vis (1) Vis
18/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - 2. GANGS BEHANDLING Vis (7) Vis Vis (1)
19/2020 DETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vis (4) Vis Vis (1)
20/2020 UTSETTELSE AV INVESTERINGER 2020 Vis
21/2020 G/BNR 57/2 FRADELING AV 90 DAA SKOG, JORD OG TUN FRA BRATTLANDSBAKKEN Vis (4) Vis
22/2020 MINDRE ENDRING - HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 4 - DELER AV BK_2, OG DEL AV HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 1 Vis (1) Vis
23/2020 DETALJREGULERINGSPLAN STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE - 2. GANGS BEHANDLING Vis (6) Vis Vis (1)
24/2020 INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER I INNLANDET 2022-25 FRA GAUSDAL KOMMUNE: Vis
25/2020 FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET APRIL 2020 Vis (1) Vis