Planutvalget
24.04.2020 kl. 09:00 - 00:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 24.04.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 24.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 24.04.2020 Ikon for filtype pdfVis
14/2020 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 24.04.2020 Ikon for filtype pdfVis
15/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 210/17 OG 201/16 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGSPLAN PÅ SKEIKAMPEN VEDR. BRØYTING AV VEG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
16/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR FARGERIVEGEN 4 - 2. GANGS BEHANDLING Vis (14) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
17/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 34/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR GRÅNLIGRUVA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
18/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - 2. GANGS BEHANDLING Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
20/2020 Ikon for filtype pdfUTSETTELSE AV INVESTERINGER 2020 Ikon for filtype pdfVis
21/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 57/2 FRADELING AV 90 DAA SKOG, JORD OG TUN FRA BRATTLANDSBAKKEN Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
22/2020 Ikon for filtype pdfMINDRE ENDRING - HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 4 - DELER AV BK_2, OG DEL AV HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 1 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
23/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE - 2. GANGS BEHANDLING Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
24/2020 Ikon for filtype pdfINNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER I INNLANDET 2022-25 FRA GAUSDAL KOMMUNE: Ikon for filtype pdfVis
25/2020 Ikon for filtype pdfFORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET APRIL 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis