Planutvalget
26.06.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 26.06.2020
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 26.06.2020
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 26.06.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 26.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2020 REFERATSAKER PLANUTVALGET 26.06.2020 Vis (4)
36/2020 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 26.6.2020
37/2020 DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vis (8) Vis Vis (2)
38/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FOR TÅGET - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vis (5) Vis
39/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅNDALEN - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vis (5) Vis
40/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vis (5) Vis
41/2020 G/BNR 169/1 HOLEN I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON Vis (6)
42/2020 MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV BYGGEMATERIALE TIL HYTTE Vis (1)
43/2020 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET
44/2020 MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV MOTORBÅT PÅ NISJUVATNET OG ATV I GAUSDAL NORDFJELL Vis (1)