Planutvalget
26.06.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 26.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 26.06.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 26.06.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 26.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 26.06.2020 Vis (4)
36/2020 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 26.6.2020
37/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
38/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR TÅGET - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
39/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅNDALEN - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
40/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
41/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 169/1 HOLEN I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON Vis (6)
42/2020 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV BYGGEMATERIALE TIL HYTTE Vis (1)
43/2020 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET
44/2020 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV MOTORBÅT PÅ NISJUVATNET OG ATV I GAUSDAL NORDFJELL Vis (1)