Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
03.12.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 03.12.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 03.12.2020
Ikon for filtype pdfTILDELING AV TJENESTER.PDF
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLLEN

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2020 Ikon for filtype pdfFRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING OG FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN Ikon for filtype pdfVis Vis (20)
22/2020 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024  () Vis (2)
23/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
24/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 3.12.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis