Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
03.12.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 03.12.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 03.12.2020
TILDELING AV TJENESTER.PDF
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLLEN

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2020 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING OG FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN Vis Vis (20)
22/2020 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024  () Vis (2)
23/2020 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG Vis (1) Vis Vis (9)
24/2020 REFERATSAKER RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 3.12.2020 Vis (1) Vis