Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
04.05.2020 kl. 09:00 - 00:00
Møte via e-post og telefon

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 04.05.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 04.05.2020