Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
04.06.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 04.06.2020
UTTALELSE VEDTATT I SAK 10/20
BRUKERMEDVIRKNING - PRESENTASJON I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE
SAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 04.06.2020