Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
04.06.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 04.06.2020
Ikon for filtype pdfUTTALELSE VEDTATT I SAK 10/20
Ikon for filtype pdfBRUKERMEDVIRKNING - PRESENTASJON I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 04.06.2020