Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
09.12.2022 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 09.12.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 09.12.2022
Ikon for filtype pdfBEREGNING KURDØGNPRIS
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL